AR-GE Faliyetleri

Firmamız  ürün pörtföyünü oluştururken tamamı Ar-Ge çalışması olan ürünlerden faydalanmıştır. Bu ürünler genel maksatlı olarak üretilmiş ve ürünleştirilirken geliştirme çalışmaları sürekli olarak tekrar edilmiştir. Ürünlerimizin geliştirme aşamalarında genel olarak pazarın ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş ve buna göre çalışmalara yön verilmiştir. Firmamız aşağıda patent başvurusu yapılan bor esaslı korozyon inhibitörlerinin üretilmesini ve istenilen alanda kullanılmasına dair Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

 • Bor katkılı korozyon önleyici inhibitör
  [Boron doped corrosion preventive inhibitor]
  (TPE Patent Application No: 2016/05398)
 • Boronyum katyonu katkılı korozyon inhibitörü
  [Boronium cation doped corrosion preventive inhibitor]
  (TPE Patent Application No: 2016/12108; PCT application No: PCT/TR2017/000003)
 • Boronyum katkılı korozyon inhibitörü
  [Boronium doped corrosion preventive inhibitor]
  (TPE Patent Application No: 2016-12106)
 • Boronyum iyonu içeren korozyon inhibitörü
  [Corrosion inhibitor containing boronium ion]
  (TPE Patent Application No: 2016/15069)
 • İnhibitör İçeren Pas Sökücü
  [Inhibitor Containing Rust Remover]
  (TPE Patent Application No: 2017/11354)
 • Asidik Ortamda Etkili Bor Katkılı Korozyon İnhibitörü
  [An Effective Boron Additive Corrosion Inhibitor for Acidic Environment]
  (TPE Patent Application No: 2017/12440)